VISIONARY LEADERSHIP PROGRAM

“Co-creating the new requires a big mind & an open heart!”

Nya program startar när vi har en full grupp. 
Anmäl intresse idag. 

Du binder inte upp dig förrän du tackar ja till programmet.

INTO THE NEW VISIONARY LEADERSHIP PROGRAM transformerar dig och ditt ledarskap och växer ditt medvetande.

De som gått våra program vittnar om starkt utvecklade förmågor att navigera i osäkerhet och komplexitet, leda hållbar förändring, och växa sina medarbetare och sin organisation. Dessutom vittnar de om att de blivit lyckligare människor och förbättrat sina relationer. Både privat och på jobbet.

Anmäl intresse idag. Vi startar ett program när vi har en full grupp..

 

Våra program bygger på, och kombinerar forskning från domänerna vuxenutvecklingspsykologi, relationell gestaltpsykologi, hållbar social förändring och neurovetenskap. Det är vi ensamma om i världen, enligt de ledande forskare i USA och England som vi samarbetar med.

Into The New Visionary Executive Leadership Program är ett djupt transformerande program för dig som vill ta ditt ledarskap och din vuxenutveckling på allvar. Du kommer att lära känna dig själv genom ett fördjupat utforskande av dig själv utifrån forskningsfälten vuxenutvecklingspsykologi, relationell gestaltpsykologi, positiv psykologi och neurovetenskap. 

Vi vågar sticka ut hakan och säga att vi är riktigt bra på det här.  Att transformera människor. Och det kan vi backa upp med både data och vittnesmål. Vi skiftar människor på 8 månader från konventionella stadier av utveckling till post-konventionella stadier : de stadier vi behöver agera utifrån för att kunna leda organisationer och förändring i dagens VUCA värld. Men det är inte de validerade resultaten som gör oss tårögda, det är vittnesmålen som säger  “Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!”

Djup Transformation på 8 månader? Ja, faktiskt!

Ok, forskningen säger att det tar flera år att integrera ett nytt utvecklings stadie. Så hur kan vi påstå att vi gör det på 8 månader? 

Vi har läst mycket, och alltid från flera olika forskare inom samma områden. Vi har utbildat oss och certifierat oss inom ett flertal olika ramverk. Vi fyller hela tiden på för att se mer av helheten, för att få hela bilden. Och därifrån kunna se vad som är gemensamt. Vilka nycklarna för djup transformation är. Men framförallt har vi provat. Och fortsätter hela tiden att prova. På oss själva. Vi har utforskat tillsammans med deltagarna i  våra piloter. Vi gör det i våra program. Och vi vet att vi har hittat ett sätt att göra det. Vi mäter nämligen effekten av våra transformerande ledarprogram med det ledande globala psykometriska verktyget Global Leadership Profile, Här visar vi att vi kan hjälpa dig att integrera ett utveklingsstadie  under programmets 8 månader om du är ”up for the ride”. Och när du gör det öppnar sig helt nya världar – för dig som ledare, och för dig som människa.

Vi kommer att leda dig igenom en transformerande process där du får alla de viktigaste nycklarna för att leda dig själv till en mer harmonisk tillvaro, ett mer balanserat, glädjefyllt och meningsfullt liv och ett kraftfullare och sannare ledarskap. 

"Into The New Visionary Leadership Program är ett unikt program i global framkant. En djupt transformerande upplevelse för dig som vill upptäcka en större verklighet och bli mer av hela dig själv, i hela livet."

Programmet

Programmet ges i en kombination av 2 dagars fysiska möten kompletterade med träffar  över videomötesplattformen Zoom. Kombinationen ger oöverträffade fördelar, då de olika formaten fyller olika syften som bidrar till vår medvetandeutveckling på kompletterande sätt.

Från insikt genom vetenskap till transformation

Vi jobbar enligt Action – Reflection – Learning. Insikter skapas när vi upplever nya perspektiv, inte när vi hör om dem. Genom att sedan fördjupa insikten med vetenskapliga ramverk förankrar lärdomen och skapar transformation.

Vi har flerårig erfarenhet av att kombinera verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog, och utforskande övningar för att skapa, förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande som accelererar din utveckling. 

Emellan tillfällena kommer du att ingå i en coaching-triad, där ni tillsammans fördjupar och integrerar lärdomar och insikter i er vardag. 

Du kommer också att få verktyg för att skapa transformation i din vardag. I dig, för andra och i din organisation. 

Teman och upplägg

Vid varje tillfälle fördjupar vi oss i ett av de 6 utvecklingsstadier som du bär på, och under programmet kommer att förstå, integrera och ha verklig nytta av. Du får ta del av både teori och övningar, i en beprövat effektiv mix.

Vi kommer jobba intensivt med medvetenhet om dig själv, andra och systemet du verkar i, och med hjälp av neurovetenskap, utvecklingspsykologi och organisatorisk gestaltpsykologi skapa transformation och släppa fram den magnifika ledare som bor i dig.

Resan fortsätter

Efter programmet är du medlem i vårt nätverk “Transformation Tribe” där vi regelbundet träffas digitalt för att hålla resan levande, utvecklas vidare och lära av varandra. 

Programmet I ÖVERSIKT

Individuell förberedelse

Före första mötet kommer du att ges ett antal förberedande uppgifter, för att redan innan vi ses starta en reflektiv process. Du får göra en Global Leadership Profile – det globalt ledande psykometriska verktyget för att ge dig kunskap om ditt nuvarande “center of gravity” i din psykologiska utveckling. Det är viktigt, för att kunna skräddarsy dina utvecklingssteg givet var du startar ifrån.

1. Launching session
1 dag – virtuellt

Vi möts digitalt för att redan innan vi ses live starta vår individuella och gemensamma resa. Du kommer att få med dig kartorna och nycklarna som du kommer att integrera under programmets gång. Och vanor att redan från start göra till transformerande verktyg för dig som människa och ledare. 

2. Att vara ledare i dagens värld, och hur vägen inåt och framåt ser ut
– 2 dagar retreat

Vi börjar med att möta varandra där vi är. I dagens ’Expert’ – ’Achiever’-orienterade värld. Integrera vad den världen gör med oss, och vad vi behöver för att ta oss vidare, ut ur boxen och in i en större verklighet. Där vi kan leva, leda och organisera fullt ut.

3. Integrera tidigare sabotörer och psykologiska stadier  
1 dag – Virtuellt

Vi fördjupar din medvetenhet om dina tidigare psykologiska utvecklingsstadier, och de figurer som finns i dig, och då och då saboterar för dig. 

Vi jobbar vidare med din inre ledare och dina djupare drivkrafter, samt med hur du kan börja verka för att förändra ditt “system” – din organisation.

4. Det första post-heroiska stadiet, och vad som håller dig tillbaka  
1 dag – Virtuellt

Vi fördjupar oss i det första “post-heroiska” utvecklingsstadiet och börjar integrera vad du behöver för att börja skapa i det nya. För att skapa det nya. 

Vi fördjupar oss också i dina ’aspirations’, din längtan och vad som är djupt viktigt för dig. Vart du vill, för dig själv och din organisation, samt vad som håller dig tillbaka.

5. Neurovetenskap och skuggor, i dig och din organisation
1 dag – Virtuellt

Vi fördjupar oss i begreppet skuggor. I dig som individ och i din organisation. För att verkligen skapa transformation behöver vi börja se och integrera våra skuggor – det som är omedvetet för oss. I litet som stort. 

Vi fördjupar oss i neurovetenskap och hur vi kan skapa kulturell förändring genom positiv psykologi, och handlingar i vardagen. 

6. Transforming Into The New
– 2 dagar retreat

I ett crescendo introducerar vi ’Transforming’ stadiet. Hur vi går kraftfullt ut i livet och ledarskapet. Vi skapar visionen av den framtid vi vill se, och konkretiserar vad det innebär för oss när vi kliver ut, transformerade i våra liv och organisationer.

 

”We develop from the inside to successfully co-create with what’s on the outside, and to integrate the wholeness of our potential: big mind, open heart and spirit in action.”

ÄR DU PÅ?

Vill du ta chansen att utveckla dig själv, ditt liv och ditt ledarskap?

Varmt välkommen att höra av dig till oss!