VERTICAL ORGANISATION PROGRAM

Individuellt och organisatoriskt växande i symbios

Det här är vårt “Signature Program”. För dig som vill transformera ledare, människor och organisation. Ett oerhört kraftfullt program, som vi utvecklar tillsammans med er. 

Vertical Organisational Program syftar till att skapa skiftet i människa, ledare och organisation. Att skapa den plats där organisationen, ledare och människan samverkar för växande. Av alla tre. Samtidigt.

Vi gör det i en emergent process tillsammans med er. För det finns inga färdiga svar. Men det finns färdiga riktningar som vi tillsammans formar så att de möter er, där ni är

Vi jobbar i tre linser

 

Ledarskapet: Vi transformerar ledarskapet hos era Executive Leaders  genom något av våra program. Kanske anpassat för att möta era ledare där de är. I er organisatoriska kontext. Här lägger vi grunden för hållbart växande framåt. 

Organisationen: När människors medvetande ökar höjs ledarskapet. Samtidigt behöver vi också transformera organisationens kultur och struktur, för att möjliggöra individuellt och organisatoriskt växande i symbios. Detta gör vi tillsammans med er, och med de ledare som deltar i programmet. Vi startar i en vertikal assessment av organisationens strukturella och kulturella element, och identifierar tillsammans de skiften som behöver ske för att “systemet” ska stärka individuell och organisatorisk transformation. Dessa skiften implementeras i strategiska och kulturella initiativ, där det lärande elementet är en nyckel. Så att vi växer fram det nya som en evolution av det befintliga. Det gör resan full av delaktighet och energi. Vi skapar tillsammans det nya Ni. Som det måste vara och göras för att nå en hållbar, engagerande förändring.

Människan: Parallellt skapar vi bred förståelse för transformationen, dess underliggande element och de individuella möjligheter till utveckling som öppnas upp. Detta gör vi genom breda program för alla era anställda. När vi får samma språk, delar mer av samma världsbild och samma mål går vi enade mot samma mål.

ÖVRIGT

Vi håller även fristående workshops och föreläsningar på dessa teman. Hör av dig, så hittar vi det som är rätt för dig.

VILL DU VETA MER OM VAD VI KAN GÖRA FÖR JUST ER ORGANISATION?

Hör av dig till oss!

Niklas   +46 729 87 00 02

niklas@intothenew.se

Karin     +46 732 52 78 72

karin@intothenew.se

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och teal organisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS & KARIN