TRANSFORMERANDE START 
 – Dörröppnaren till din medvetandeutveckling – 

Starta transformationen av dig själv, ditt liv och ditt ledarskap

NÄSTA programstarter

9 September 2021

27 JANUARI 2022

Transformerande Start är verkligt modern ledar- och individutveckling som öppnar dörren för din medvetandeutveckling.  Syftet med programmet är att skapa en djupare förståelse för hur du som människa utvecklas och växer, och hur det kan ge ringar på vattnet i ditt team och din organisation. Detta är en inre resa. När du möter och integrerar dig själv sker ett skifte mot en större individuell potential. I det utvecklar du också de mentala och emotionella förmågor som skapar ett framgångsrikt, autentiskt ledarskap i vår komplexa, snabbt föränderliga värld. Allt börjar med dig.

Du kommer att få en fördjupad introduktion och personlig resa baserad på forskningsfälten vuxenutvecklingspsykologi, relationell gestaltpsykologi, positiv psykologi och neurovetenskap.

Efter programmet är du välkommen in i Transformation Tribe – ett community där vi möts var 5:e vecka för att fortsätta växa. Tillsammans.

”Transformerande Start är en varsam och djup resa för dig som är redo att växa. För att leda dig själv och andra från en sannare plats.”

   – TRANSFORMATION GENOM VERTIKAL UTVECKLING –

Vertikal utveckling handlar om att expandera sitt medvetande. Att bryta sig ur det konventionella, in i det postkonventionella. Att verkligen komma ”outside the box”. Vertikal utveckling vidgar perspektiv, gör det möjligt att se mer av systemets dynamik och låta hållbara lösningar växa fram tillsammans med andra.

Vi har lärt oss att sättet att göra det är att möta sig själv. På riktigt. Alla människor utvecklas enligt vissa givna mönster. Genom olika psykologiska utvecklingsstadier. Som vuxna bär vi alla på vår inre, egocentrerade, ibland lite rädda 6-åring. På vår lite ängsliga, konflikträdda, ibland självförminskande tonåring. På vår bevissökande, ibland detaljkontrollerande expert. På vår prestationsstyrda, tidsjagande Achiever, som längtar efter större mening.

Vi jobbar inte med personliga barndomstrauman, utan med de generella, gemensamma mönster som vi alla bär på. Och i den gemenskapen kan vi utvecklas och läka tillsammans.

Genom att lära känna våra inre figurer, och möta dem med ett öppet hjärta kan vi också börja integrera dem. När vi gör det läker vi så att vi inte längre triggas in i omedvetna, reaktiva känslor och beteenden. Vi får också tillgång till alla de gåvor och förmågor vi bär genom våra inre figurer. Vi blir helare. Och i det öppnar vi upp för att växa det postkonventionella varandet. Vi möter andra helare, mer autentiskt, och vi ser de system vi är i med nya ögon, vilket öppnar upp för nya, mer hållbara lösningar.

Under programmet guidar vi dig genom en transformerande process där vi utforskar de viktigaste nycklarna för din personliga utveckling. Du upptäcker hur ditt strategiska ledarskap utvecklas till ett holistiskt, transformerande och inspirerande ledarskap när du växer dina senare utvecklingsstadier.

Programmet löper över sex tretimmars sessioner. Vi arbetar med metoden Action – Reflection – Learning. Insikter integreras när vi först upplever något (action), får hjälp att tillsammans reflektera över upplevelsen (reflection) och sedan lär känna teorierna och forskningen bakom (learning).

Vad säger våra deltagare?
"En väldigt stark upplevelse. Jag har fått insikter som hjälper mig att bättre förstå mig själv, varför jag agerar som jag gör och hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Men också hur jag konkret kan påverka hur jag är framåt, att vara mer i linje med vem jag egentligen är, att vara autentisk i större utsträckning och den enorma kraften i detta. Tacksam!"
- Patrik, Affärsutvecklare & Meditationslärare
"Att blanda överblick av de vassaste verktygen från vetenskapen om personlig utveckling med miniworkshops i både stort och litet format med andra sköna människor, klart det blir grymt bra!"
- Patrik, VD
"Transformerande start är så mycket mer än vad jag hade kunnat förvänta mig av ett program. Jag trodde inte att jag skulle hinna utvecklas så mycket under 6 tillfällen men oj oj oj!"
"Transformerande start är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare
Snittbetyg: 9,5 (av 10)
NPS: 94

Under programmet kommer vi att:

  • Utforska de vertikala, utvecklingspsykologiska stadierna i dig själv, för att förstå, integrera och få tillgång till mer av dig själv.
  • Förstå hur vuxna människor utvecklas psykologiskt för att bättre förstå och möta andra i dialog och samskapa kraft i en gemensam riktning.
  • Börja integrera dina inneboende ”destruktiva, undvikande, detaljkontrollerande och prestationsbesatta” ledarmönster, för att läka och öppna upp för expansion in i hållbart samskapande.
  • Hitta din inre ledare och utveckla dina medfödda ledarförmågor och ditt mod.
  • Hitta och växa dina egna drivkrafter och värderingar. Dina ”varför” i livet för att medvetet välja din väg framåt.
  • Utveckla din kognitiva, emotionella, fysiska och spirituella intelligens.
  • Formulera ditt syfte och de skiften du vill se.

 

Vår process

– Veckovisa, faciliterade 3 hr sessioner.
– Förinspelat videomaterial, inför sessioner.
– Material för fördjupad reflektion och vidare arbete efter sessionerna. 

 

Så här går det till

Programmet ges över videomötesplattformen Zoom. Under 3 timmar, 09:00 – 12:00.

Varje tillfälle centrerar kring ett av de 6 utvecklingsstadier som vi går igenom. Du får ta del av både teori och övningar, i en beprövat effektiv mix.

Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog för att förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande som accelererar din utveckling. Emellan tillfällena kommer du att få övningar och reflektioner för att fördjupa och integrera lärdomar och förankra insikter och vanor i din vardag. 

Efter programmet har du med dig kunskap, verktyg och metoder för att kunna jobba vidare på egen hand. Resan slutar inte här. Den börjar här!

Våra program bygger på, och kombinerar forskning från domänerna vuxenutvecklingspsykologi, relationell gestaltpsykologi, hållbar social förändring, neurovetenskap. Det är vi ensamma om i världen, enligt de ledande forskare i USA och England som vi samarbetar med.

Programdatum:
September 2021: 9/9, 16/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10
Januari 2022: 27/1, 3/2, 10/2, 24/2, 10/3, 17/3

Dagarna i översikt:

1 – Expanding Consciousness

Öppna för att använda hela dig som ett instrument för medvetande
Utforska ditt “fluid self”
Utforska din intention och din längtan
Evighets 8an – en modell för utveckling
Self – Other – System. Samskapande samspel, och “The Field”
Polariteter: Autonomy – Community
Normer – möjliggör eller begränsar?
Discovery Dialogue – Perspektiv genom de vertikala stadierna 
Utforska din Opportunist

2 – Expanding Presence

Presencing – Navigera genom upplevelsen av nu
Inre förstärkningsloopar – externa händelser
Circle of impact / influence / concern
Utforska din längtan och din rädsla
Discovery Dialogue – Läkning och integration genom de vertikala stadierna
Utforska din Diplomat
Stories för att utforska värderingar och normer

3 – Expanding Self

Utforska personliga värderingar
Värderingar och Evighets 8an
En känslomässig resa och speglingens kraft
Känslor och välbefinnande
Discovery Dialogue – Makt genom de vertikala stadierna
Utforska din expert

4 – Expanding Fulfillment

Dina inre guider. Reducera, förstärka, återinföra / återställa
Syfte som enande kraft
Utforska kraften i ett personligt syfte
Vilken värld vill du skapa?
Utforska fröet till ditt syfte – Varför är du här?
Discovery Dialogue – Self, Others, System genom de vertikala stadierna
Utforska din Achiever

5 – Expanding Range

Utforska dina inre Sabotörer
Utforska din inre ledare
Discovery Dialogue – Intention – Action – Reflection – Learning genom de vertikala stadierna
Single, double, triple loop learning
Utforska din Redefining
Vilket du håller på att födas?
Hur kan du skapa utrymme för dig själv att växa?

6 – Expanding Into The New

Discovery Dialogue – Ledarskap genom de vertikala stadierna
Utforska Transforming
Från svar till frågor. Uppmärksamhet som val och kraft
Förenande av Paradoxer: Autonomy – Community, Imaginär paradox och begränsningar
Återbesök ditt “fluid self”
Ditt syfte
Being and doing statements

 

Välkommen att utveckla dig själv, ditt liv och ditt ledarskap.
Programstarter:
9 September 2021, 27 Jan 2022

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att du ska delta är det viktigare för oss att möta dig så att du kan det.
Kan du betala fullt är det fantastiskt. Det ÄR värt det.
Och även fullpris är billigt givet innehållet.
Men kan du inte det så hör av dig. Så länge helheten går ihop så löser vi det.

Pris för privatpersoner är 
9,900 kr inkl. moms

...och vi har alltid några platser för 5,400 när ekonomin inte riktigt finns.

Vi har även ett par platser nästan gratis till dig utan inkomst, som är pensionär eller student.

Pris för företag är
15,900 kr exkl. moms 

...och vi har företagare som betalar 12,900, när 15,900 känns för mycket.

Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och teal organisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS & KARIN