INTO THE NEW

CHANGING BUSINESSES – ELEVATING LEADERSHIP – TRANSFORMING LIVES

INTO THE NEW

Vertikal utveckling – det senaste och mest tongivande inom ledarutveckling

“We lift the consciousness of leaders to expand their presence,  birth blissful abundance in life, lead co-emergence and shape vertical transformation in their lives, organizations and world.”

CHANGING BUSINESSES

ELEVATING LEADERSHIP

TRANSFORMING LIVES

Vi möjliggör för företag att utvecklas och formas till morgondagens magnifika organisationer. Där växande utgår från människan, och resultat skapas med lätthet. Där vi tillsammans skapar starkare bolag, som en del av en hållbar ekonomi; fasetter i ett helare samhälle. Där vi tillsammans formar livet i den nya värld som föds. 

Organisationer förändras inte, det är människor som förändrar organisationen. När människors medvetande ökar höjs ledarskapet. Samtidigt behöver vi också transformera organisationens kultur och struktur som möjliggör individuellt och organisatoriskt växande i symbios. Då skapas ett system där människa, grupp och organisation samverkar för utveckling. Vi hjälper er att göra det.

Vi skiftar ledare vertikalt. Till högre nivåer av medvetenhet. Där du expanderar din kapacitet att ta långt större ansvar och skapa större värde, för dig själv, andra, organisationen och samhället. 

Där du utvecklar förmåga att möta människor, organisation och omvärld på ett helt nytt sätt. Där du är mer livfull, och också väcker liv och kreativitet i de du leder. Där passion och resultat inte behöver vara olika saker. Där du vågar och vill skapa ur kraften av många. Där det mänskliga växandet kommer att möjliggöra organisatorisk framgång. Där dialog sätts framför direktiv. Där du vågar öppna upp, och lyssna inåt, för att följa det du vet är djupt sant, djupt meningsfullt och rätt. För dig. Och för de du leder. Vi gör precis det i våra program.

Från ett högre medvetande och med ett större sinne, öppnare hjärta och en tydligare inre själslig kompass, syfte och riktning kan ledare ta sig an större utmaningar, hantera fler situationer och relationer och skapa fler och långsiktigt bättre lösningar. Inte bara på jobbet utan i alla delar och i alla relationer i sitt liv.

 “Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!”

"BIG MIND, OPEN HEART & FREE SOUL - FOR INNER BLISS AND THE GREATER GOOD"

Våra erbjudanden

visionary executive Leadership program

8 månader

INTO THE NEW VISIONARY-EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM syftar till att skifta ledare till senare utvecklingsstadier och expandera deras medvetande.

Det är bara från de högre utvecklingsstadierna vi kan navigera i nuvarande komplexitet, leda mänskligt hållbar förändring i våra organisationer, höja ledarskapet och transformera liv. 

TRANSFORMERANDE 
START

Virtuellt program 6*3h

Vårt digitala program med 6 tillfällen à 3 timmar. Här ger vi dig möjligheten att fullt ut fokusera på att förstå och lära känna den enda person du kommer att tillbringa resten av ditt liv med – dig själv.  Hitta din väg för att hela tiden medvetet utvecklas i din önskade riktning. Ta detta unika tillfälle att bli ditt bästa jag.

Nästa programstart: 28 januari 2021

Expanding you

Internationell digital Workshop-serie 5*2h

*In English*

Our workshop series to explore new perspectives and meet yourself and others at a deeper, more loving and compassionate level.

We will meet in 5 different Workshops where we will explore different themes together, in facilitated dialogues. Interaction is illumination of Self.

Next program starts 21 September. Announce your interest today!

Vertical organisation program

Vårt Signature Program

För dig som vill transformera ledare, människor och organisation. Ett oerhört kraftfullt program, som vi utvecklar tillsammans med er.

Vertical Organisational Program syftar till att skapa den plats där organisationen, ledare och människan samverkar för växande. Av alla tre. Samtidigt.

Vi gör det i en emergent process tillsammans med er. För det finns inga färdiga svar. Men det finns färdiga riktningar som vi tillsammans formar så att de möter er, där ni är.

Vad säger våra deltagare?
"Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en lyckligare människa, en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!."
- Johan, Organisations- & Ledarutvecklare
"Att blanda överblick av de vassaste verktygen från vetenskapen om personlig utveckling med miniworkshops i både stort och litet format med andra sköna människor, klart det blir grymt bra!"
- Patrik, VD
"Transformerande start är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare
"Great to be part of something new in leadership with support from the academic world."
Snittbetyg: 9,3 (av 10)
NPS: 83

VI BEFINNER OSS I ETT SKIFTE

Att tiden vi lever och leder i är snabbföränderlig, svårförutsägbar och komplex är inga nyheter. Att det finns svar på hur vi behöver agera på det, som individer, ledare och organisationer kanske är det? 

Det traditionella sättet att leda och växa organisationer fungerar inte lika väl längre. Omvärlden förändras allt snabbare.  Vi har genom teknologi och globalisering skapat en ny, komplexare värld. Vi har kört ifrån oss själva. 

Forskningen visar att en klar majoritet av dagens ledare befinner sig i det som utvecklingspsykologin kallar ‘Expert’ – ‘Achiever’. Stadier där vi ännu inte utvecklat förmågan att möta den komplexitet vi lever och verkar i.

Vi är mitt i ett skifte. Det händer nu. Runt omkring oss. I detta skifte växer ett nytt ledarparadigm fram. Ett paradigm som möter kommande generationers höga förväntningar och krav på att leva, leda och ledas. Ett ledarskap som möter den komplexitet vi lever i. För att möjliggöra detta behöver ledare skifta till det som utvecklingspsykologin kallar ‘Transforming’. Ett  transformativt, autentiskt och själfullt ledarskap. 

När vi transformeras som människor påverkas alla delar av livet. Det är därför vi med stolthet kan säga att vi förändrar organisationer, höjer ledarskapet och transformerar liv. Och det är nyckeln. Att vertikal utveckling transformerar liv. När vi transformeras ser vi världen med nya ögon. Vi får tillgång till fler och större perspektiv. Vi kan skapa mer värde, för fler. Man kan säga att allt yttre kommer lite på köpet när vi gör jobbet med det inre rätt.

Läs mer HÄR om vad det innebär att vara en ’Transforming’ ledare.

elia-pellegrini-s57oPe8v5CA-unsplash

Allt är ett – i olika fasetter

Det är fantastiskt att leva i en tid där vi faktiskt börjar knäcka koden för hur vi som människor fungerar, vad som får oss att må bra både som individer och tillsammans, hur vi samverkar och organiserar för hållbara resultat.  Att vi lever i en tid där forskningsfälten inom psykologi, sociologi, utvecklingspsykologi, ledarskap och organisationsutveckling börjar komma samman.

Vi lever i en tid där neurovetenskapen ger oss svaren som också förenar västerländsk vetenskap med österländsk visdom. Och det behövs. Vi människor är komplexa och vi lever i en komplex värld. Tanke, kropp och själ hänger samman. Individen, organisationen och världen hänger samman. 

Vi kan inte längre nöja oss med att titta i en lins i taget. Vi kan inte längre separera mänskligt välmående, organisation och ledarskap. Vi kan inte längre separera kropp, sinne och själ. De behöver komma samman. Det är därför vi startade Into The New. Vi samverkar med de ledande forskarna i världen inom vertikal utveckling, och enligt dem är vi först i världen att göra det vi gör. Och vi vet att det funkar, eftersom vi validerar effekten av alla våra program. Vi transformerar människor, vi höjer ledarskapet, vi förändrar organisationer.

 

HORISONTELL vs VERTIKAL UTVECKLING

Traditionell ledarutveckling ger horisontellt lärande: det ger ny kunskap, nya färdigheter och metoder, allt inom det befintliga och konventionella paradigmet och världsbilden. Vi säger inte att det är oviktigt. Tvärtom. Det behövs. Med det är långt ifrån tillräckligt.

Vertikal utveckling handlar om att skifta till högre nivåer av medvetande. Att bryta sig ur det konventionella, in i det postkonventionella. Att verkligen komma ”outside the box”. Eller rättare sagt , “there is no box”. Vertikal utveckling breddar perspektiv, möjliggör att se mer av komplexiteten och dynamiken i systemet och katalysera nya “aha’s”. Nya insikter. Nya lösningar. Vertikal utveckling öppnar upp för nya möjligheter till transformation och genombrott. Transformation på insidan för att kunna hantera mer, fler och bättre i det som är på utsidan. För att skapa den verklighet du känner är möjlig.

VAD BLIR EFFEKTEN FÖR DIG OCH DINA ANDRA?

Med ett större sinne, öppnare hjärta och tydligare inre själslig kompass och riktning kan ledare möta större utmaningar, hantera fler situationer och relationer och skapa fler och långsiktigt bättre lösningar. Inte bara på jobbet utan i alla delar och alla relationer i sitt liv.

Välmående på individuell nivå hänger ihop med din vertikala utveckling. Din vertikala utveckling hänger ihop med din nivå av ledarskap. Din nivå med ledarskap hänger ihop med hur du  kan skapa och påverka de system/organisationer/relationer du är i.

Börja din vertikala resa och väx upp till den potential du redan besitter. Väx upp och vakna upp till ett liv och ett ledarskap som tar dig från ”stress & press” till ”flow & glow”!


Att vara en ’transforming’ ledare

‘Transforming’ är ett psykologiskt utvecklingsstadie, enligt Bill Torbert’s språk. Det är det stadie som ledare behöver nå och agera ifrån för att kunna leda i den komplexitet vi skapat. 

Att vara ‘Transforming’ innebär att leva och leda fullt ut! Du står i din fulla kraft: trygg, kreativ och modig. En person som både du själv och andra fullt ut litar på. 

Du har hittat ditt syfte och din inre motivation och mening, och lyssnar till den som en kompass för dina val i livet.

Du är medveten och själfullt närvarande på en kognitiv, emotionell och fysisk nivå. Du känner dina styrkor och ‘blind spots’, samt dina psykologiska och emotionella responser. Du navigerar ditt eget medvetande för att proaktivt växa och utvecklas, och förmår skapa värde – i alla situationer.

Du har tillgång till fler, komplexare och större perspektiv, och har utvecklat förmågan att göra meningsfulla kopplingar mellan dem. Din metasystematiska förmåga är väl utvecklad. Du är bra på att hantera-, och relatera i, ständig förändring. Samtidigt som du djupt vet att allt är subjektivt. Det gör att du samskapar starkare initiativ, fattar bättre och mer långsiktiga beslut och skapar hållbarhet i alla aspekter.

Som ‘Transforming’ ledare möter du människors grundläggande behov av mening, relation och äkta glädje. Som Transforming möter du med lätthet människor där de är för att samskapa förståelse och riktning. Du förlöser talangen, motivationen och kreativiteten i andra.

Du är inspirerande och karismatisk, en person som andra vill följa. En sann, själfull kommunikatör. En person som samskapar riktningen med andra. Du lever och leder i din fulla potential. Och din fulla och sanna potential är alltid i synk och sammankopplad med det bästa för andra, samhället och världen i stort.

 

julentto-photography-Yr1SCCRJXIY-unsplash

ÄR DU NYFIKEN?

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Niklas: + 46 729 87 00 02
Karin: + 46 732 52 78 72
Jessica: + 46 708 83 63 89

OM OSS

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och teal organisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS & KARIN

Efter en traditionell karriär inom mjukvaruindustrin, och en lätt utmattningsdepression, kände jag en dag att jag ställde halva mig utanför dörren till jobbet. Sedan gick jag in och gjorde ett ganska bra jobb på rutin. Sättet jag ville leda på fick inte riktigt plats.
Jag lämnade och valde att starta en chefslös, medarbetardriven organisation. Agit i sin extrem. För att få labba med koncept som självledarskap, dynamiska strukturer, komplexa system, att leda varandra. Och det skapade en helt annan energi.
Genom att fördjupa mig i ämnet, samt lägga till certifieringar i utvecklingspsykologi, coaching, nätverksorganisering och värderingsstyrt arbete, har jag idag landat där jag är. Att jobba med utveckling av mänskligt medvetande. På individ och organisationsnivå. För vi mår bättre i ett mer utvecklat förhållningssätt. Som individer, som grupper och som värld.

Niklas Lindhardt

 

Jag började min karriär som civilingenjör från Industriell Ekonomi, men jag insåg snart att min passion är människor och inte teknologi. Så jag sa upp mig, började om. Jag började leva inifrån och ut istället för tvärtom. Jag började resan för att hitta mina val – mitt syfte, min passion, mina värderingar. Jag letade efter modet att våga välja utifrån detta och skapa min egen väg, mitt eget sätt att jobba och leva. Jag hittade modet och jag hittade mitt eget sätt att leda, inspirera och motivera både mig själv och andra. Och vägen, ja den skapar jag fortfarande, varje dag. Och jag är noga med att skapa den så att jag varje dag kan leva och leda full ut. Nu vill jag bjuda in dig att hitta din väg – att nå din fulla kraft och leva och leda fullt ut. 

Karin Hamrin