TRANSFORMERANDE LEDARSKAP

TURBULENTA TIDER VÄCKER DE STARKASTE LEDARNA

Framtidens ledarskap handlar om förmågan att hantera förändring samt skapa mänsklig hållbarhet och verkligt engagemang hos sina medarbetare. Hur skapar vi effektiva organisationer som samtidigt får människor att trivas på arbetsplatsen? Hur leder du dig själv för att leda andra bäst? Framtiden behöver ledare som vågar leda, ta ansvar, vara kreativa, effektiva och må bra. Vi har nu en helt unik möjlighet att väcka ett bättre och mer autentiskt ledarskap. Utveckla dig själv och dina naturliga ledarförmågor utifrån våra fem nyckelprinciper för ett transformerande ledarskap:

DEL 1: INTENTION & RELATION

 1. Välj att leda som den ledare du vill vara
 2. Skapa kontakt och relation
 

DEL 2: ENGAGEMANG & HELHET

 1. Led med riktning, inte kontroll
 2. Möjliggör den kollektiva intelligensen
 3. Skapa värde i  “System – Others – Self” samtidigt

Utifrån dessa fem nyckelprinciper stärker du dina naturliga ledarskapsförmågor och utvecklar ett autentiskt ledarskap. Du och ditt team skapar tillit till varandra och ur detta föds verkligt engagemang och kreativitet – ett team som tillsammans tar sig an utmaningar och presterar från sin fulla potential.

"I would really recommend this training to the managers around me!"

- Olle, Automotive Industry
NPS 70
Net Promotor Score

Personliga och professionella utvecklingsmöjligheter 

– Du lär dig:

 • Att välja och ta ansvar för ditt ledarskap.
 • Intentionens kraft.
 • Aktivt lyssnande.
 • Att utveckla dig själv och andra med kraftfulla frågor.
 • Att skapa engagemang hos dina medarbetare.
 • Emergent samskapande.
 • Skapa eko-logiskt hållbara lösningar som tar hänsyn till alla delar av helheten.

Vi tror på ett ledarskap som tar ansvar: 
för sig själv, för sina medarbetare och sin organisation, men även 
för ett hållbart samhälle och för en planet som våra barn, och deras
barn ska kunna leva på, precis som vi. 

UPPLÄGG

TRANSFORMERANDE LEDARSKAP kan ges som:

 • 1h – introduktion
 • 3h – grund
 • 6 x 2,5h – fördjupning  

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och tealorganisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi bara sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS, KARIN & JESSICA