RELATIONSSKAPANDE DIALOG

“SAY LESS, ASK MORE – AND CHANGE THE WAY YOU LEAD FOREVER”

Lyssnande är den enskilt viktigaste förmågan för en ledare att kultivera för att förbättra kommunikation och stärka relationer, och på så vis få bättre effekt i sitt ledarskap. Att leda genom kraftfulla frågor är det som skiljer en ledare från mängden. Människor gör generellt inte vad de blir tillsagda, utan vad de själva motiveras av. Genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor leder du genom individens egen kunskap och motivation. I denna workshop fördjupar vi oss i nyckelaspekten “Skapa kontakt och relation”, kanske den viktigaste färdigheten i ett transformerande ledarskap.

DEL 1: TRÄNA UPP LYSSNANDEFÖRMÅGAN

 • MITs 4 nivåer av lyssnande 
 • Närvaro, och 4 sätt att “veta”
 • Spegling, förståelse-check-in

   

DEL 2: LED GENOM KRAFTFULLA FRÅGOR

 • Koncis frågeställning & kraften i nyfikenhet
 • Se de medfödda ledarskapsförmågorna i andra
 • Frågor för fördjupat lärande, ökat agerande
 1.  

Genom att öva vår förmåga att lyssna och ställa kraftfulla frågor stärker vi våra essentiella ledarförmågor som fördjupar relationer och bygger tillit och trygghet i organisationen. Effektivt lyssnande och förmågan att ställa kraftfulla frågor är essentiella ledarförmågor som kan lyfta organisationen genom att fördjupa relationer och bygga tillhet och trygghet i teamen. Både Wheelan, Daniel Pink, Losada/Heaphy och Google är överens: tillitsfulla team är högpresterande och välmående team.

"I would really recommend this training to the managers around me!"

- Olle, Automotive Industry
NPS 70
Net Promotor Score

Personliga och professionella utvecklingsmöjligheter 

– Du lär dig:

 • Kärnan i all kommunikation och dialog.
 • Metoder för effektivt lyssnande.
 • Att leda genom kraftfulla frågor.
 • Att guida dina medarbetare till kreativitet och effektiva lösningar.

Vi tror på ett ledarskap som tar ansvar: 
för sig själv, för sina medarbetare och sin organisation, men även 
för ett hållbart samhälle och för en planet som våra barn, och deras barn ska kunna leva på, precis som vi. 

UPPLÄGG

TRELATIONSSKAPANDE DIALOG kan ges som:

 • 1h – introduktion
 • 3h – grund
 • 3 x 2h – fördjupning  

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och tealorganisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi bara sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS, KARIN & JESSICA