STÄRK DIN LEDNINGSGRUPP

”ATT EXCELLERA I FÖRÄNDRING”

Organisationer som är skickliga på att tidigt fånga och lösa organisatoriska och relationella problem, innan de utvecklas till stora problem, växer hållbarare och med bättre engagemang än andra. 

Inom organisatorisk relationell gestaltpsykologi är begreppet S.O.S. Centralt. Det står för Situation/System – Others (gruppen) – Self (jaget). Även inom forskningsfältet vuxenutvecklingspsykologi har dessa tre perspektiv visats kopplade till ett effektivt agilt ledarskap. Att framgångsrikt förstå och skapa värde i dessa tre perspektiv är det som särskiljer framgångsrik företagsledning och skapar hållbara förändringar över tid, vilket även bekräftas av MITs forskning.

I turbulenta tider är denna förmåga viktigare än någonsin. Vi hjälper er att excellera i tider av förändring genom att vägleda er genom en omsorgsfullt utformad process, sprungen ur några av världens mest validerade ramverk för agil organisering. Ni lär er att använda utmaningar och konflikter som en källa till växande och utveckling.

WORKSHOP UPPLÄGG

 • Stärk relationer och dela egna perspektiv
 • Våga vara med det som är
 • Fånga tensions, konflikter och andra utmaningar
 • Observera de tre perspektiven: Situationen, Andra, Jag
 • Skapa kreativa lösningar som ger värde i alla tre perspektiv
 •  

När ni implementerat och integrerat denna process kommer ni att ha lagt grunden för att utveckla en djupare nivå av kontakt, förtroende och resiliens, både som individer och som grupp, för att effektivt och genuint kunna leda er organisation. Ni kommer att ha en ram för att framgångsrikt navigera i tider av förändring, med en trygg och säker process som löser ut problemen tidigt och etablerar förtroende, initiativkraft och engagemang.

"Getting the tools to reflect upon behaviors and understand how those impact an organisation is key."

Anonymous, NPS survey
NPS 67
Net Promotor Score

Personliga och professionella utvecklingsmöjligheter 

– Du lär dig:

 • Att Leda med sårbarhet, kraft och engagemang – ur rätt analys och genom dialog.
 • En validerad process för att lösa ut konflikter på ett tidigt stadium.
 • Använda konflikt/ tensions som situationer att växa i.
 • Bli en skicklig observatör av ditt organisatoriska system och dess delar.
 • Observera och skapa mening och värde i tre centrala perspektiv samtidigt, för hållbar och effektiv ledning.
 • Utveckla din förmåga till komplex systemanalys. 

"Vi hjälper ledningsgrupper som önskar högre medvetenhet, djupare kontakt och tydligare riktning."

UPPLÄGG

EXCELLERA I FÖRÄNDRING ges i formaten:

 • 4h – introduktion
 • 8h – djup
 • 2 x 8h – integrerad fördjupning 

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och tealorganisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi bara sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS, KARIN & JESSICA