Att leda på distans

”Din möjlighet till ett mer självorganiserande och transformerande ledarskap!”

Vi befinner oss just nu i en osäker tid, där våra normala strukturer för att leda och interagera plötsligt blivit satta ur spel. Samtidigt är förväntningarna på oss att leda större än någonsin. Det är högst mänskligt att känna sig osäker inför det. 

Men i detta föds också möjligheten att utforska och växa något nytt. Att använda situationen och de behov som nu väcks till att utforska och introducera ett mer transformerande ledarskap. Vi behöver det nu – och vi behöver det framöver. 

Hur kan du bäst finnas där för dem du leder? Hur behåller du engagemanget och effektiviteten i teamet? Vad ska du som ledare fokusera på och hur skapar du tillit och framtidstro både i dig själv och för dem du leder?

Passa på att lära dig, öva på och integrera de viktigaste färdigheterna som kan utveckla dig till en transformerande och extraordinär ledare. Vi vill att du ska få de bästa förutsättningarna för att leda sig själv och dina medarbetare i synk med det som är situationen nu och i framtiden.

Vi erbjuder en samskapande utbildning om tre tillfällen à två timmar, för att introducera och fördjupa kunskaper i transformerande ledarskap på distans. 

Centrala perspektiv som vi utforskar tillsammans:

 • Välj att leda som den ledare du vill vara.
  – “Take the lead” att leda på ett nytt sätt

 • Skapa kontakt
  – Ett grundläggande mänskligt behov är för människor att känna sig hörda, sedda och inkluderade. Nu är det viktigare än någonsin!

 • Led med riktning, inte kontroll!
  – Fokus på värderingar, syfte och vision

 • Möjliggör den kollektiva intelligensen
  – Använd kraften av många för emergent samskapande.

 • Source from the System, Others and Self

  – Skapa mening i de tre perspektiven!

Vad säger våra deltagare?
Proffsigt, bra, lagom nivå på övningar och information - TACK!!!!!
Så bra framfört, djupt imponerad, snyggt gjort rent tekniskt med bakgrund och bilder wow. Fantastiskt hur ni samarbetade på distans. Inspirerande!
Väldigt härligt att vara inloggad en timma tillsammans med likasinnade - POWER.
Mycket inspirerande och gav mycket positiv energi. Perfekt nu när man sitter hemma. Önskar er en fin dag!
Nytänk! Jättebra!
Jag tycker det är läskigt att prata med människor jag inte känner så bra. Men känner mig modig nu.

Personliga och professionella utvecklingsmöjligheter 

– Du lär dig:

 • Att välja och ta ansvar för ditt ledarskap.
 • Intentionens kraft.
 • Aktivt lyssnande – på distans och när ni möts som vanligt.
 • Att utveckla dig själv och andra med kraftfulla frågor.
 • Att skapa motivation och engagemang även när ni sitter på olika håll..
 • Skapa eko-logiskt hållbara lösningar som tar hänsyn till alla delar av helheten.

 

“The success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor.”

Otto Scharmer, MIT

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och tealorganisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi bara sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS, KARIN & JESSICA