FRAMTIDENS LEDARSKAP

Att tiden vi lever och leder i är snabbföränderlig, svårförutsägbar och komplex är inga nyheter. Att det finns svar på hur vi behöver agera på det, som individer, ledare och organisationer kanske är det?

Det traditionella sättet att leda och växa organisationer fungerar inte lika väl längre. Omvärlden förändras allt snabbare och vi behöver alla hitta vår förmåga att navigera utifrån det – både som individ, ledare, team och organisation. I detta skifte växer ett nytt ledarparadigm fram. Ett ledarparadigm som möter kommande generationers höga förväntningar och krav på att leva, leda och ledas. Som möter organisationers stora behov av nya, mer värdeskapande sätt att agera, organisera och leverera. Ett skifte som kräver ett transformativt, autentiskt och själfullt ledarskap. Utifrån detta skifte har vi skapat Into the New.

Vi jobbar med vertikal ledarutveckling. Det handlar om att öka en ledares medvetande till högre nivåer eller stadier av utveckling. Det handlar om att bryta sig ur det konventionella, till det postkonventionella. Att verkligen komma ”outside the box”.

Vertikal utveckling breddar perspektiv, möjliggör att se mer av dynamiken i systemet och katalysera nya ”aha’s”. Nya insikter. Nya lösningar. Vertikal utveckling öppnar upp för nya möjligheter till transformation och genombrott. För att skapa den verklighet du vill se.

JUST NU:

Vi befinner oss i en mycket speciell tid – Corona påverkar oss alla på något vis, allt förändras och inget är som det brukar. I våra dialoger med vänner och kunder ser vi ett ökat behov av det som vi i vanliga fall erbjuder som företagsspecifika program inom ledarskap, självledarskap och individutveckling. Därför bjuder vi just nu in till öppna digitala workshops och program där vi plockat ut våra allra finaste guldkorn. Vi erbjuder dem just nu till specialpriser, så att fler ska ha möjlighet att gå. För vi vet att behovet finns. Och vi vet att detta gör skillnad. 

TRANSFORMERANDE START

Nu finns datum för nya programstarter!

Vårt digitala program med 6 tillfällen à 2,5 timme. Här ger vi dig möjligheten att fullt ut fokusera på att förstå och lära känna den enda person du kommer att tillbringa resten av ditt liv med – dig själv.  Hitta din väg för att hela tiden medvetet utvecklas i din önskade riktning. Ta detta unika tillfälle att bli ditt bästa jag.

Nästa programstart: 28 januari 2021

Våra erbjudanden

TRANSFORMERANDE LedarSKAP

Basprogram 6 månader
- live eller virtuellt

I våra ledarprogram utvecklar du ett transformerande och autentiskt ledarskap. Ett ledarskap som bygger på medvetenhet, kontaktskapande och ett relationellt förhållningssätt. 

Från att ha jobbat i nära samarbete med ett globalt ledande forskarteam och enbart mot specifika organisationer, öppnar vi nu upp våra ledarprogram för dig!

ATT leda på distans

Virtuellt program 3*2h

Vi befinner oss just nu i en osäker tid, där våra normala strukturer för att leda och interagera plötsligt blivit satta ur spel. Samtidigt är förväntningarna på oss att leda större än någonsin.

Passa på att lära dig, öva på och integrera de viktigaste färdigheterna som hjälper dig att leda på distans – och som hjälper dig att utvecklas till en transformerande och extraordinär ledare för framtiden.

STÄRK DIN Ledningsgrupp

"ATT EXCELLERA I FÖRÄNDRING"

Organisationer som är skickliga på att tidigt fånga och lösa organisatoriska och relationella problem, innan de utvecklas till stora problem, växer hållbarare och med bättre engagemang än andra.

Vi hjälper ledningsgrupper som vill nå större effekt – för sin organisation, för sina team och för sig själva. 

HÖGPRESTERANDE TEAM

"TEAMETS MEDVETENHET OM, OCH DRIV I SIN EGEN UTVECKLING AVGÖR DESS FRAMGÅNG"

Fler och fler organisationer jobbar i team, men alltför många förbiser kraften i att göra teamen medvetna om sin egen utveckling. I denna workshop guidar vi era team igenom Susan Wheelans välbeforskade teorier kring hur team utvecklas till att bli högpresterande team.

Relationsskapande dialog

"SAY LESS, ASK MORE - AND CHANGE THE WAY YOU LEAD FOREVER"

Genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor leder du genom individens egen kunskap och motivation. I denna workshop fördjupar vi oss i nyckelaspekten “Skapa kontakt och relation”, kanske den viktigaste färdigheten i ett transformerande ledarskap.

Peer-to-peer coaching

“UNLOCKING THE POTENTIAL OF EVERY EMPLOYEE”

Vi hjälper er att sätta upp en process för peer-to-peer coaching mellan era medarbetare. Vi ger er också ett beprövat stöd för de coachande samtalen så att era medarbetare snabbt kan leda den coachande processen själva. Genom hjälper ni varandra att medvetandegöra och utveckla såväl era styrkor som era hindrande beteenden.

GRUNDLÄGGANDE RAMVERK

Vuxenutvecklings-psykologi

Alla människor utvecklas på sitt unika sätt. Men i vissa aspekter följer vi alla ett antal tydliga mönster. Dessa mönster har studerats av psykologer sedan 70-talet, och fältet vuxenutvecklingspsykologi har vuxit fram som en valid lins för mänsklig utveckling.

Det finns idag väl grundade kopplingar mellan stadierna i personlig utveckling och ledarskapets effektivitet. När vi skiftar för att nå vår individuella potential utvecklar vi de mentala och emotionella förmågor som också råkar vara de egenskaper som krävs för ett framgångsrikt ledarskap i de agila organisationer som vi behöver skapa.

SOS - MODEL

Traditionell ledarutveckling är ofta vad vi kallar ego-centrerad. Med fokus på vad du som ledare ska utveckla, förstå och lära för att förändra med dig själv som utgångspunkt. 

Vi använder det vi kallar för eko-centrerad ledarutveckling. Vi tittar på det system du verkar i – vem gör det dig till? De människor du verkar med – vem gör de dig till, och du själv – vem gör du dig  till? 

Att leda i förändring innebär att hitta den optimala balansen mellan tre inbördes relaterade element: Jag, andra och situationen. En ökad medvetenhet i nuet i dessa tre perspektiv leder naturligt till hållbar förändring.

 

OM OSS

VI SOM STÅR BAKOM 
INTO THE NEW

JESSICA LÖWENHIELM

Jessica är kommunikations- och relationsnörd med lång erfarenhet av att driva förändring i och för organisationer. Idag hjälper hon organisationer att hantera förändring, leda med mänsklig hållbarhet och kreera från vår passion istället för prestation samt utbildar ledare att relatera, kommunicera och interagera agilt och med resiliens. Hon är grundare till SOUL LEADERS där hon utvecklar ledare i de naturligt medfödda ledarskapsförmågorna: närvaro, empati, autenticitet, mod, tillit, medkänsla, kreativitet och adaptabilitet – Bring your soul to work!

Med ett briljant sinne, stark passion och en genuin lyhördhet skapar Jessica en utmanande, uppmuntrande, trygg och öppen atmosfär som ger en utmärkt grund för vidareutveckling.

Du når Jessica på +46 708 83 63 89  

NIKLAS LINDHARDT

Niklas jobbar för att öka mänsklig medvetenhet. Han har erfarenhet av att ha byggt medarbetardrivna organisationer, och av att ha hjälpt organisationer och ledare transformeras i en människocentrerad riktning. Idag driver han  forskningsinstitutet Expanding Leadership, där nätverksorganisationen och ledarskapet som krävs för att möjliggöra denna studeras. Han arbetar även som ledar- och organisationsrådgivare, driver utbildningsprogram inom integrerat ledarskap med förankring i utvecklingspsykologin, samt föreläser på temat.

I mötet med Niklas är det närvaro som talar. Närvaro i stunden, i honom själv och med de han möter. I denna närvaro delar han frikostigt med sig av sina insikter och erfarenheter till alla som behöver. 

Du når Niklas på +46 729 87 00 02

 

KARIN HAMRIN

Karin brinner för det äkta mötet. Det autentiska, nyfikna mötet – i fullständig närvaro. ”I mötet med andra upptäcker vi oss själva. Det är i det äkta mötet som vi har möjlighet att utforska och utvecklas – på egen hand eller tillsammans med andra. I nyfiken, innerlig närvaro är allt möjligt!”

Karin har lång erfarenhet av att i rollen som coach utveckla både individer, team och organisationer. Med passion, lyhördhet och stort engagemang har hon förmåga att lyssna in och förstå både nuläge och önskat läge, och utifrån detta samskapa vägen framåt. Alltid med stor värme och genuin nyfikenhet.

Du når Karin på +46 732 52 78 72

VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer eller anmäla dig till något av våra program?