INTO THE NEW

CHANGING BUSINESSES – ELEVATING LEADERSHIP – TRANSFORMING LIVES

INTO THE NEW

Vertikal utveckling – det senaste och mest tongivande inom ledarutveckling

“We transform the consciousness of leaders to expand their presence,  birth blissful abundance in life, lead co-emergence and shape vertical transformation in their lives, organizations and world.”

CHANGING BUSINESSES

Vi hjälper företag att transformeras. Genom agil transformation eller andra förändringsprocesser.
Det som är unikt med hur vi gör det är att vi
utgår från människan. För organisering är realationell i sin natur.

När vi ökar medvetenheten och närvaron hos ledare och team ökar vi också förmågan att se vad som pågår, och samskapa förändring. För att i det mänskliga växandet skapa kultur och struktur som stöttar.

Där kan vi tillsammans skapa starkare bolag, där organisation och människor växer i samklang med samhället. Som en del av en mer hållbar ekonomi; Där vi tillsammans formar livet i den nya värld som föds. 

ELEVATING LEADERSHIP

När vi jobbar med ledarutveckling jobbar vi transformerande. Vi leder människor i att skifta sin uppfattning om och förhållningssätt till världen. För att navigera den ökande komplexitet vi lever i.

När vi jobbar så utvecklas förmågan att möta människor, organisation och omvärld på ett helt nytt sätt. Där du som ledare är mer livfull, och också väcker liv och kreativitet i de du leder. Där passion och resultat inte behöver vara olika saker. Där du vågar och vill skapa ur kraften av många. Där det mänskliga växandet kommer att möjliggöra organisatorisk framgång. Där dialog sätts framför direktiv. Där du vågar öppna upp, och lyssna inåt, för att följa det du vet är djupt sant, djupt meningsfullt och rätt. För dig. Och för de du leder.

TRANSFORMING LIVES

Är du nyfiken på din inre resa och vill lära känna dig själv på djupet? Vi har lärt oss att en holistisk syn på att vara människa är hjälpsam. När vi får hjälp att möta och förstå alla våra inre ’figurer’ kan vi börja integrera dem. Vi öppnar i det upp för expansion in i en större verklighet.

Från ett större, integrerat medvetande, ett öppnare hjärta och en tydligare inre kompass kan du möta dig själv och andra mer autentiskt. I mer liv. Du ökar din förståelse av dig själv i alla dina aspekter, och kan i det möta dina medmänniskor i större förståelse och kärlek.

Många upplever att detta ger en mer harmonisk, lustfylld och kärleksfull livsupplevelse.  Inte bara på jobbet utan i alla delar och i alla relationer i livet.

"When we open up to meet ourselves in love, we can start meeting others with an open heart. That is where both life and organization starts!"

Våra Program

visionary Leadership program

8 månader

VISIONARY LEADERSHIP PROGRAM transformerar dig och ditt ledarskap och fördjupar ditt medvetande.

De som gått våra program vittnar om starkt utvecklade förmågor att navigera i osäkerhet och komplexitet, leda hållbar förändring, och växa sina medarbetare och sin organisation i harmoni. 

Dessutom vittnar de om att de blivit lyckligare människor och förbättrat sina relationer. Både privat och på jobbet.

Anmäl intresse idag. Vi startar ett program när vi har en full grupp.

TRANSFORMERANDE 
START

Virtuellt program 8 veckor

Transformerande Start är verkligt modern personlig utveckling, som växer dig som människa och ledare. Syftet med programmet är att skapa en djupare förståelse för hur de utvecklingspsykologiska mönster som vi alla människor delar, för att möta och förstå dig själv, och även andra mer autentiskt.  Att lära känna dina drivkrafter och närma dig ditt syfte. Att utforska vilka gåvor DU har att ge världen. Det ger ringar på vattnet i ditt team och din organisation. 

Nästa programstart: 27 januari 2022

Transformera din Organisation

Vårt Signature Program

För dig som vill transformera ledare, människor och organisation. Kanske i en agil transformation. Vi bidrar med vår erfarenhet och mångfacetterade expertis för att guida er genom en kraftfull, transformerande process. 

Vi skapar tilsammans med er den plats där organisationen, ledare och människan samverkar för växande. Av alla tre. Samtidigt.

Vi gör det i en emergent process tillsammans med er. För det finns inga färdiga svar. Men det finns färdiga riktningar som vi tillsammans formar så att de möter er, där ni är.

Hör av dig för ett samtal!

Vad säger våra deltagare?
"Det är helt magiskt att genom sex korta tillfällen i ett digitalt möte få så mycket. Jag har upptäckt nya sidor hos mig själv. Både sådana jag tycker om och vill växa, och sådana som hindrar mig, som jag fått verktyg att arbeta med. Efter sex veckor är jag starkare och har redan börjat växa de relationer som är viktiga för mig och jag har börjat ana mitt syfte."
- Johan, Organisations- & Ledarutvecklare, Transformerande Start
"Att blanda överblick av de vassaste verktygen från vetenskapen om personlig utveckling med miniworkshops i både stort och litet format med andra sköna människor, klart det blir grymt bra!"
- Patrik, VD, Transformerande Start
"Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en mer harmonisk människa, en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!”
- Deltagare, 8 månader Visionary Executive Leadership Program
“Wow! Är det den här typen av ledare vi får genom Into The New’s program. Förutom förmågan till klarsynt ifrågasättande ser jag en utvecklad förmåga till att hålla många relevanta perspektiv samtidigt samt både vilja och förmåga till samskapande av lösningar i en gemensam riktning.”
- “HR business partner”, om två av deltagarna i Visionary Executive Leadership Program
Snittbetyg: 9,3 (av 10)
NPS: 83

VI BEFINNER OSS I ETT SKIFTE

Att tiden vi lever och leder i är snabbföränderlig, svårförutsägbar och komplex är inga nyheter. Att det finns svar på hur vi behöver agera på det, som individer, ledare och organisationer kanske är det? 

Det traditionella sättet att leda och växa organisationer fungerar inte lika väl längre. Omvärlden förändras allt snabbare.  Vi har genom teknologi och globalisering skapat en ny, komplexare värld. Vi har kört ifrån oss själva. 

Forskningen visar att en klar majoritet av dagens organisationer befinner sig i det som utvecklingspsykologin kallar ‘Expert’ – ‘Achiever’. Vi kämpat med att att möta och navigera den komplexitet vi lever och verkar i.

Vi är mitt i ett skifte. Det händer nu. Runt omkring oss. I detta skifte växer ett nytt ledarparadigm fram. Ett paradigm som möter kommande generationers höga förväntningar och krav på att leva, leda och ledas. Ett ledarskap som möter den komplexitet vi lever i. För att möjliggöra detta behöver vi våga möta hela oss själva. Med ett öppet hjärta. Först då kan vi expandera till det ledarskap som kommer att forma nya organisationer, i en ny värld. 

När vi transformeras som människor påverkas alla delar av livet. Det är därför vi med stolthet kan säga att vi förändrar organisationer, höjer ledarskapet och transformerar liv. Och det är nyckeln. Vertikal utveckling transformerar liv. När vi transformeras ser vi världen med nya ögon. Vi får tillgång till fler och större perspektiv. Vi kan skapa mer värde, för fler. Man kan säga att allt yttre kommer lite på köpet när vi gör jobbet med det inre rätt.

elia-pellegrini-s57oPe8v5CA-unsplash

Allt är ett – i olika fasetter

Det är fantastiskt att leva i en tid där vi faktiskt börjar knäcka koden för hur vi som människor fungerar, vad som får oss att må bra både som individer och tillsammans, hur vi samverkar och organiserar för hållbara resultat.  Att vi lever i en tid där forskningsfälten inom psykologi, sociologi, utvecklingspsykologi, ledarskap och organisationsutveckling börjar komma samman.

Vi lever i en tid där neurovetenskapen ger oss svaren som också förenar västerländsk vetenskap med österländsk visdom. Och det behövs. Vi människor är komplexa och vi lever i en komplex värld. Tanke, kropp och själ hänger samman. Individen, organisationen och världen hänger samman. 

Vi kan inte längre nöja oss med att titta i en lins i taget. Vi kan inte längre separera mänskligt välmående, organisation och ledarskap. Vi kan inte längre separera kropp, sinne och själ. De behöver komma samman. Det är därför vi startade Into The New. Vi samverkar med de ledande forskarna i världen inom vertikal utveckling, och enligt dem är vi  bland de första i världen att göra det vi gör. Och vi vet att det funkar, eftersom vi validerar effekten av alla våra program. Vi transformerar människor, vi höjer ledarskapet, vi förändrar organisationer.

 

HORISONTELL vs VERTIKAL UTVECKLING

Traditionell ledarutveckling ger horisontellt lärande: det ger ny kunskap, nya färdigheter och metoder, allt inom det befintliga och konventionella paradigmet och världsbilden. Vi säger inte att det är oviktigt. Tvärtom. Det behövs. Med det är långt ifrån tillräckligt.

Vertikal utveckling handlar om att vidga perspektiv och medvetande. Att bryta sig ur det konventionella, in i det postkonventionella. Att verkligen komma ”outside the box”. Eller rättare sagt , “there is no box”. Vertikal utveckling möjliggör att navigera komplexiteten och dynamiken i systemet och katalysera nya “aha’s”. Nya insikter. Nya lösningar. Vertikal utveckling öppnar upp för nya möjligheter till transformation och genombrott. Transformation på insidan för förändring och växande på utsidan. För att skapa den verklighet du känner är möjlig.

VAD BLIR EFFEKTEN FÖR DIG OCH DINA ANDRA?

Med ett större sinne, öppnare hjärta och tydligare inre kompass kan ledare möta större utmaningar, hantera fler situationer och relationer och skapa mer långsiktigt hållbara lösningar. Inte bara på jobbet utan i alla delar och alla relationer i sitt liv.

Välmående på individuell nivå hänger ihop med din vertikala utveckling. Din vertikala utveckling hänger ihop med din nivå av ledarskap. Din nivå med ledarskap hänger ihop med hur du  kan skapa och påverka de system/organisationer/relationer du är i.

Börja din vertikala resa 
– och väck den potential du redan besitter. 

 

Att vara en ’transforming’ ledare

‘Transforming’ är ett psykologiskt utvecklingsstadie, enligt Bill Torbert’s modell. Det är det stadie vi kan nå och agera ifrån när vi öppnar hjärtat och integrerar hela oss själva – för att kunna leda i den komplexitet vi skapat. 

Att vara ‘Transforming’ innebär att leva och leda fullt ut! Du står i din fulla kraft: trygg, kreativ och modig. En person som både du själv och andra fullt ut litar på. 

Du har hittat ditt syfte och din inre motivation och mening, och lyssnar till den som en kompass för dina val i livet.

Du är medveten och själfullt närvarande på en kognitiv, emotionell och fysisk nivå. Du känner dina styrkor och ‘blind spots’, samt dina psykologiska och emotionella responser. Du navigerar ditt eget medvetande för att proaktivt växa och utvecklas, och förmår skapa värde – i alla situationer.

Du har tillgång till fler, komplexare och större perspektiv, och har utvecklat förmågan att göra meningsfulla kopplingar mellan dem. Din metasystematiska förmåga är väl utvecklad. Du är bra på att hantera-, och relatera i, ständig förändring. Samtidigt som du djupt vet att allt är subjektivt. Det gör att du samskapar starkare initiativ, fattar bättre och mer långsiktiga beslut och skapar hållbarhet i alla aspekter.

Som ‘Transforming’ ledare möter du människors grundläggande behov av mening, relation och äkta glädje. Som Transforming möter du med lätthet människor där de är för att samskapa förståelse och riktning. Du förlöser talangen, motivationen och kreativiteten i andra.

Du är inspirerande och karismatisk, en person som andra vill följa. En sann, själfull kommunikatör. En person som samskapar riktningen med andra. Du lever och leder i din fulla potential. Och din fulla och sanna potential är alltid i synk och sammankopplad med det bästa för andra, samhället och världen i stort.

 

julentto-photography-Yr1SCCRJXIY-unsplash

ÄR DU NYFIKEN?

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Niklas: + 46 729 87 00 02
niklas@intothenew.se
Karin: +46 732 52 78 77
karin@intothenew.se

OM OSS

Efter en traditionell karriär inom mjukvaruindustrin, och en lätt utmattningsdepression, kände jag en dag att jag ställde halva mig utanför dörren till jobbet. Sedan gick jag in och gjorde ett ganska bra jobb på rutin. Sättet jag ville leda på fick inte riktigt plats.
Jag lämnade och valde att starta en chefslös, medarbetardriven organisation. Agit i sin extrem. För att få labba med koncept som självledarskap, dynamiska strukturer, komplexa system, att leda varandra. Och det skapade en helt annan energi.
Genom att fördjupa mig i ämnet, samt lägga till certifieringar i utvecklingspsykologi, coaching, nätverksorganisering och värderingsstyrt arbete, har jag idag landat där jag är. Att jobba med utveckling av mänskligt medvetande. På individ och organisationsnivå. Nu väljer jag arbete som skapar liv. Som skapar den värld vi vill se. Där vi skapar hållbart värde för fler. För vi mår bättre i ett mer integrerat förhållningssätt. Som individer, som grupper och som värld.

Niklas Lindhardt

 

Jag började min karriär som civilingenjör från Industriell Ekonomi, men jag insåg snart att min passion är människor och inte teknologi. Så jag sa upp mig, började om. Jag började leva inifrån och ut istället för tvärtom. Jag började resan för att hitta mina val – mitt syfte, min passion, mina värderingar. Jag letade efter modet att våga välja utifrån detta och skapa min egen väg, mitt eget sätt att jobba och leva. Jag hittade modet och jag hittade mitt eget sätt att leda, inspirera och motivera både mig själv och andra. Och vägen, ja den skapar jag fortfarande, varje dag. Och jag är noga med att skapa den så att jag varje dag kan leva och leda full ut. Nu vill jag bjuda in dig att hitta din väg – att nå din fulla kraft och leva och leda fullt ut. 

Karin Hamrin

INTO THE NEW erbjuder transformerande individ och ledarutvecklingsprogram som förändrar företag, höjer ledarskapet och transformerar liv. Och framförallt växer kärleken. Till oss själva och andra. Så att vi kan leva och leda utifrån vår essens.

Med djup förankring i forskning kring agil- och teal organisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar an till vertikal utveckling och utvecklingspsykologi skapar vi sådant som ännu inte finns. 

 

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS & KARIN