Niklas Lindhardt

Niklas Lindhardt är civilingenjören och entreprenören som 2012 sa upp sig från sin roll som enhetschef på ett större mjukvarubolag för att starta en egen, medarbetardriven organisation. Övertygelsen om att det fanns effektivare sätt att organisera var stark, och drivkraften att prova i verkligheten ostoppbar. Frederic Laloux bekräftade denna övertygelse när boken ” Reinventing Organizations” gavs ut 2014. Ett år efter att Niklas startat bygget av en sådan organisation.

 

Idag driver Niklas forskningsinstitutet Expanding Leadership, där nätverksorganisationen och ledarskapet som krävs för att möjliggöra denna studeras. Han arbetar även som ledar- och organisationsrådgivare, driver utbildningsprogram inom integrerande ledarskap med förankring i utvecklingspsykologin, samt föreläser på temat.

 

I både arbete och forskning framkommer det integrerade perspektivet av ledare och ledarskap som en nyckel för utveckling av både sig själv, andra och organisationen. Vår VUCA värld kräver det.

Du når Niklas på 072 – 987 00 02

niklas.lindhardt@gmail.com