ONLINE WORKSHOP:

NÅ DIN FULLA KRAFT!

 FREDAG 8 MAJ 2020

Just nu är inget som det brukar. På grund av de rådande omständigheterna har många fått det tufft. Möten bokas av. Relationer förändras. Våra jobb påverkas. Vi träffar inte människor dagligen som vi är vana vid. Det är svårt att hitta fokus. Och hela tiden den där gnagande oron över framtiden som gör det så lätt att bli apatisk. Var ska du hitta energi?

Därför har vi plockat guldkornen från våra 6 månaders transformerande ledarprogram, där vi jobbar transformativt på djupet med specifika organisationer, och paketerat dessa i en 3 timmars, öppen online workshop för dig som privatperson.

Nu kan du starta din egen självutveckling – leda och leva fullt ut!

Lära känna den enda person du kommer att tillbringa resten av ditt liv med – dig själv. Ge dig själv möjligheten att leva och leda det liv du vill ha och förtjänar. Allt startar med att först leda dig själv innan du kan leda eller påverka resten av världen. När du vet dina styrkor, ditt syfte och vad som gör livet meningsfullt för dig kan du aktivt börja skapa det också i verkligheten. Upptäck hur du kan skapa utifrån styrka, lust och motivation istället för prestation. Ta detta unika tillfälle att bli ditt bästa jag och veta vart du ska och varför.

Nu när allt förändras – ta tillfället att förändra dig med det och nå din fulla kraft! 

Inte när allt lugnat sig. NU.

Var med på en livesession online via videomötesplattformen Zoom där du under 3 timmar får alla de viktigaste nycklarna för att leda dig själv till en mer harmonisk tillvaro, ett mer balanserat, glädjefyllt och meningsfullt  liv och ett effektivare ledarskap. 

För visst vill du: 

 • Leva och leda fullt ut.
 • Öka din självkännedom, självmedvetenhet och förståelsen för hur du agerar när du är proaktiv och reaktiv. 
 • Utveckla ditt mod, din tillit till dig själv och till andra, och genom det vässar du din förmåga till organisatoriskt samskapande. Samskapande är bevisat att alltid vinna i ökat engagemang och kraft!
 • Förstå och hämta kunskap ur tre centrala perspektiv samtidigt – situationen, grupper och andra individer samt dig själv – för hållbar och effektiv ledning.
 • Förstå hur förändring startar i dig, för att sedan manifesteras i verkligheten.
 • Förstå de centrala emotionella kompetenserna för ett effektivt självledarskap, och ledarskap.
 • Förstå hur vuxna människor utvecklas psykologiskt, och hur du kan dra nytta av det för din egen utveckling.

 

"I would really recommend this training to the managers around me!"

- Olle, Automotive Industry
NPS 70
Net Promotor Score

Efter workshopen har du teorierna, övningarna och verktygen för att:

 • Hitta modet och  kraften  i dig själv, för att frigöra dig från beroendet av andras gillande.
 • Formulera ditt syfte.
 • Hitta din inre ledare.
 • Definiera ditt nuläge och dina dina mål utifrån de 8 centrala områdena för livskvalite.
 • Förstå skillnaden mellan normer och dina Värderingar, och hur dessa kopplar till dina behov och känslor
 • Skapa medvetenhet och utveckla dig själv i 4 perspektiv, inte bara det mentala.
 • Förstå hur du “skapas” av situationen, människor omkring dig och dig själv.
 • Formulera ditt syfte.
 • Utveckla strategier för att alltid kunna agera i ett proaktivt ledarskap för att skapa positiv förändring.

ÄR DU PÅ?

Vill du ta chansen att utveckla dig själv, ditt liv och ditt ledarskap?

Säkra din plats på workshopen nu!
Fredag 8 maj kl 10.00-13.00

Pris inkl. moms 
1,800 kr

VI SOM BJUDER IN TILL DENNA WORKSHOP

Efter att ha klättrat på karriärstegen i 15 år som chef i nationella och internationella organisationer kom jag till insikten att jag tappat bort mig själv på vägen. Varför var resultat viktigare än människor? Varför hade vi värderingar som vi inte levde efter? Varför kunde jag inte leda eller ledas på ett sätt som kändes mänskligt hållbart? Varför kände jag mig mer som en ”human doing” än en ”human being”? Genom utbildningar bla inom coaching, gestaltpsykologi,emotionell intelligens, österländsk filosofi & västerländsk vetenskap växte jag upp och vaknade upp! Jag knäckte koden för hur man kan leda sig själv och andra full ut. Idag hjälper jag organisationer att hantera förändring, leda med mänsklig hållbarhet och kreera från vår passion istället för prestation.

Jessica Löwenhielm

Efter en traditionell karriär inom mjukvaruindustrin, och en lätt utmattningsdepression, kände jag en dag att jag ställde halva mig utanför dörren till jobbet. Sedan gick jag in och gjorde ett ganska bra jobb på rutin. Sättet jag ville leda på fick inte riktigt plats.
Jag lämnade och valde att starta en chefslös, medarbetardriven organisation. Agit i sin extrem. För att få labba med koncept som självledarskap, dynamiska strukturer, komplexa system, att leda varandra. Och det skapade en helt annan energi.
Genom att fördjupa mig i ämnet, samt lägga till certifieringar i utvecklingspsykologi, coaching, nätverksorganisering och värderingsstyrt arbete, har jag idag landat där jag är. Att jobba med utveckling av mänskligt medvetande. På individ och organisationsnivå. För vi mår bättre i ett mer utvecklat förhållningssätt. Som individer, som grupper och som värld.

Niklas Lindhardt

För mig började det redan i högstadiet. Jag gjorde så öppna och breda val som möjligt, så att jag skulle ha alla möjligheter framför mig. Samma sak i gymnasiet. På Chalmers. Med första jobbet. Och så rullade det på. Men jag gick med en allt starkare känsla av att jag inte var på rätt plats, att jag inte gjorde rätt saker. Och absolut inte på rätt sätt. Så jag sa upp mig, började om. Jag började leva inifrån och ut istället för tvärtom. Jag började resan för att hitta mina val – mitt syfte, min passion, mina värderingar. Jag letade efter modet att våga välja utifrån detta och skapa min egen väg, mitt eget sätt att jobba och leva. Jag hittade modet och jag hittade mitt eget sätt att leda, inspirera och motivera både mig själv och andra. Och vägen, ja den skapar jag fortfarande, varje dag. Och jag är noga med att skapa den så att jag varje dag kan leva och leda full ut. Nu vill jag bjuda in dig att hitta din väg – att nå din fulla kraft och leva och leda fullt ut. 

Karin Hamrin

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och tealorganisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi bara sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS, KARIN & JESSICA